Åpningstider 2010

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon


Åpent lørdag og søndag kl 10 – 17,
fra 19. juni til 22. august.
Salg av kaffe, te, brus, is, tynnkake og sprø snipp.
Høytlesning i drengestua søndager kl 14.

 

 

 

Ansvarlig for siden