Billettpriser 2010

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon

Inngang og omvisning

Voksne                         70
  
Barn (under 15 år)          30
  
Grupper voksne              50 (over 10 personer) 

Grupper barn                 25 (over 10 personer)
 

 

 

Ansvarlig for siden