Bull-museet

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bull-museet er i den gamle prestegården i Rendalen der Jacob Breda Bull.

 

Garden het Vangen før det ble prestegard. Rendalen ble eget kirkesogn i 1741. Før hadde det tilhørt Åmot. Det var Presten C. W. Schultze som begynte å bygge prestegården i 1747. Det ble senere bygd ny prestegård og den gamle prestegården ble solgt til private i 1880. Husene forfalt og de fleste ble revet. Bare hovedbygningen og stabburet sto igjen da kommunen kjøpte eiendommen i 1920.

 

 

Siden er laget av Nordøsterdalsmuseet