Kontaktinformasjon

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon

Styrets leder:

Bjørg Marie Innvik Solum, telefon 482 48 781.

eller

Kulturkontret i Rendalen kommune:

Toril Andreassen  telefon 62 46 84 72, 915 18 732

 

 

 

 

Ansvarlig for siden