Loftet

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon

 

Loftsbygningen er fra første halvdel av 1700-tall. Den sto opprinnelig på Bjønngar'n.
Her sto på Bulls tid ”Nysalen” med bl.a. bispeværelse i 2. etasje.

 

 

Siden er laget av Nordøsterdalsmuseet