Styret for Rendalen Bygdemuseum KF

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
Kontaktinformasjon

Bjørg Marie Innvik Solum (leder)

Jens Tore Løken (nestleder)

Kåre Birting Wardenær

Kjell Birger Moen

Erling Myhre

 

 

Ansvarlig for siden