Ukas Bull-tekst

HJEM

Program
Åpningstider
Billettpriser
Tilbud til grupper

Ukas Bull-tekst

Om Bull-museet:
Prestegården
Våningshuset
- Kjøkkenet
- Bulls forfatterkontor
- Blåkammerset
- Grønnkammerset
- Prestens kontor
- Soverommet
- Stua
Drengestua
Loftet
Stabburet
Haven

Øvrige samlinger:
Ottar E. Akres samling
Trekkspillsamlingen til Georg Dahlgren
Skolemuseet

Styret
KontaktinformasjonMange av bøkene til Jacob Breda Bull bygger på hans opplevelser og minner fra oppveksten i prestegården og i Rendalen. I sommer vil vi presentere ei historie eller et dikt av Bull hver uke på denne sida.

Uke 26: "Skjærsommerkveld" (dikt)

Vestagrend sover grånende grå;
det skumrer langs jorder og gjerde;
ensomhetsfjern høres Finnbekken gå
med eventyrmummel på ferde.

Øverst i Møreggens blånepeseng
sitter og titter to harer;
en åkerriks’ knarper fra Hårsetstu-eng;
en annen fra Vangvollen svarer.

Renaå glider i glitrende far;
skogen står disblå av tåken;
måltrosten varsler fra grandunkle snar:
”Er våken! Er våken! Er våken!”

I Prestegårdshølen der vaker en harr;
det bårer i bløtblanke ringer;
to strandsniper flykter, et elskende par
kvivitt på kveldskvite vinger.

Langt borti Vestagrend smeller ei dør,
Slett-gubben gjesper bak fellen;
eventyrrødgrå i øst og i sør
står nattestinn skjærsommerkvelden.

Jentene venter med hode på arm;
armen er nattevarmt naken;
hjertet det knepper bak hopknept barm:
”Er vaken! Er vaken! Er vaken!”


Diktet er hentet fra samlinga Fjeldljom (1929)


Vi har i disse tekstene tillatt oss å forandre på Bulls rettskrivning med varsom hånd slik at den ligger nærmere vår tid. Dette har vi gjort for at tekstene skal bli lettere tilgjengelige. Vi har ikke forandret på Bulls replikker, som svært ofte er skrevet på rendalsdialekt. Dermed er nok tekstene lettere å forstå for rendøler enn for andre, men det må og kan vi leve med!

 

Ansvarlig for siden